Warning: include_once(analytics.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\www\ustecky.pionyr.cz\web\ustecky.pionyr.cz\index.php on line 1

Warning: include_once(): Failed opening 'analytics.php' for inclusion (include_path='.;\xampp\php\PEAR') in C:\www\ustecky.pionyr.cz\web\ustecky.pionyr.cz\index.php on line 1
"; echo "$posun_vpravo".$zaznam['nazev'].""; echo "Upravit"; echo " Smazat tento adresář"; echo ""; } // zobrazi ostatni zaznamy if(mysql_num_rows($dotaz)>0) { // má potomky, které je nutné zobrazit $posun_vpravo.="--- "; while ($zaznam = mysql_fetch_array($dotaz, MYSQL_ASSOC)) { if ($zaznam['je_adresar']==1){ // je potreba zjistit dalsi potomky zobraz_adresare($zaznam['id'], $posun_vpravo); } // if } // while } // if } function zobraz_soubory($id, $hodnota){ $dotaz=mysql_query("select * from s_ke_stazeni where adresar = '$id' order by je_adresar DESC, nazev;"); // MUSIM DODELAT PODMINKU O PRAVU PROHLIŽET VYBRANÉ PODADRESARE if(mysql_num_rows($dotaz)>0) { // má potomky, které je nutné zobrazit echo ""; if($hodnota>1) echo ""; else echo ""; // odkaz o uroven vyse $nadrazeny=mysql_query("select adresar from s_ke_stazeni WHERE id = '$id' limit 1"); // získám název nadrazeneho adresare echo ""; if($hodnota>1) echo ""; else echo ""; // prochazeni podsouboru while ($zaznam = mysql_fetch_array($dotaz, MYSQL_ASSOC)) { if ($zaznam['je_adresar']==1){ // zobrazí se jako adresář a možnost jej prohlédnout $pravo_zobrazit=mysql_query("select * from s_pristup WHERE modul like 'ke_stazeni' AND modul_id='".$zaznam['id']."' ".$_SESSION['clen_skupiny_podminka']." AND hodnota >0;"); if(mysql_num_rows($pravo_zobrazit)>0) { // má právo zobrazit si tento adresář echo ""; echo ""; echo ""; $datum=date("d.m.Y H:m:s",$zaznam['id']); echo ""; //echo ""; if ($hodnota>1) { // Editace echo ""; // Smazani echo ""; } echo ""; } // if(mysql_num_rows($pravo_zobrazit)>0) { // má právo zobrazit si tento adresář }else{ // zobrazi se jako soubor // nejdříve určím ikonu switch(strtolower($zaznam['typ'])){ case ".txt": $ikona="txt.gif"; break; case ".rtf": case ".doc": $ikona="doc.gif"; break; case ".xls": $ikona="xls.gif"; break; case ".pdf": $ikona="pdf.gif"; break; case ".zip": case ".rar": $ikona="zip.gif"; break; default: $ikona="file.gif"; } echo ""; echo ""; echo ""; if($zaznam['velikost']<1024){ $velikost=$zaznam['velikost']." B"; } elseif($zaznam['velikost']<1048576) { $velikost=round($zaznam['velikost']/1024)." kB"; } else { $velikost=round($zaznam['velikost']/1048576)." MB"; } echo ""; $datum=date("d.m.Y H:m:s",$zaznam['datum']); echo ""; //echo ""; if ($hodnota>1){ // Editovat echo ""; // Smazat echo ""; } echo ""; } } // while echo "
NázevDetailVelikostVloženUpravitSmazat
Adresář..  DIR   
Adresář ".$zaznam['nazev']." DIR$datum--Editovat adresář Smazat adresář
Soubor".$zaznam['nazev']." Zobrazit detailní informace$velikost$datum".$zaznam['stazen']."xEditovat soubor Smazat soubor
"; }else{ // if - adresář neobsahuje žádné soubory $nadrazeny=mysql_query("select adresar from s_ke_stazeni WHERE id = '$id' limit 1"); // získám název nadrazeneho adresare echo ""; if($hodnota>1) echo ""; else echo ""; // odkaz o uroven vyse $nadrazeny=mysql_query("select adresar from s_ke_stazeni WHERE id = '$id' limit 1"); // získám název nadrazeneho adresare echo ""; if($hodnota>1) echo ""; else echo ""; echo "
NázevDetailVelikostVloženUpravitSmazat
Adresář..  DIR   
"; } } function smazat_adresar($id){ $dotaz=mysql_query("select * from s_ke_stazeni where adresar = '$id' order by je_adresar DESC, nazev;"); if(mysql_num_rows($dotaz)>0) { // má potomky, které je nutné zobrazit // prochazeni podsouboru while ($zaznam = mysql_fetch_array($dotaz, MYSQL_ASSOC)) { if ($zaznam['je_adresar']==1){ // je to dalsi podadresar, ktery je nutné znovu projít kvůli mazání smazat_adresar($zaznam['id']); }else{ // zobrazi se jako soubor $nahled=mysql_query("select nahled from s_ke_stazeni WHERE id = '".$zaznam['id']."';"); if (mysql_result($nahled,0,0)==1) unlink("./ke_stazeni_nahled/".$zaznam['id'].".jpg"); // pokud existuje nahled tak bude smazan unlink("./ke_stazeni/".$zaznam['id']); // smaze samotny soubor $smazani_z_DB=mysql_query("delete from s_ke_stazeni WHERE id = '".$zaznam['id']."' limit 1;"); } // if else } // while } // if // nakonec je smazan samotny vybrany adresar (at obsahuje ci neobsahuje nejake potomky) $smazani_z_DB1=mysql_query("delete FROM s_ke_stazeni WHERE id='$id' limit 1;"); $smazani_z_DB2=mysql_query("delete FROM s_pristup WHERE modul_id='$id' AND modul like 'ke_stazeni';"); } function minimalizace_sirkamax100($pict, $dest_pict, $pripona){ //$handle = @imagecreatefromjpeg($pict); switch ($pripona) { case ".jpg": case ".jpeg": $handle = imagecreatefromjpeg($dest_pict."/".$pict); break; case ".png": $handle = imagecreatefrompng($dest_pict."/".$pict); break; case ".gif": $handle = imagecreatefromgif($dest_pict."/".$pict); break; default: $zdr_obr = NULL; return false; break; } $x=imagesx($handle); $y=imagesy($handle); $max = $x; // sirka kdybych to nechal tento kod nechal zobrazit, tak zadana velikost v pixelech $min = $y; // vyska bude vzdy pro tu vetsi stranu, takhle jsem zarucil ze to je pro sirku //Here $size_in_pixel = 100 for a thumbnail. $size_in_pixel = '100'; // urci maximalni sirku $rate = $max/$size_in_pixel; $final_x = $x/$rate; $final_y = $y/$rate; if($final_x > $x) { $final_x = $x; $final_y = $y; } $final_x = ceil($final_x); $final_y = ceil($final_y); $black_picture = imagecreatetruecolor($final_x,$final_y); imagefill($black_picture,0,0,imagecolorallocate($black_picture, 255, 255, 255)); imagecopyresampled($black_picture, $handle, 0, 0, 0, 0,$final_x, $final_y, $x, $y); if(!imagejpeg($black_picture,$dest_pict.'/mini_'.$pict, $size_in_pixel)) imagestring($black_picture, 1, $final_x-4, $final_y-8, ".", imagecolorallocate($black_picture,0,0,0)); //The number is the quality of the result picture //imagejpeg($black_picture,'', '100'); imagedestroy($handle); imagedestroy($black_picture); return true; } // Moje vlastni upravená funkce - funguje pro JPG, PNG a u GIF minimalizuje bez animace // $cesta - Cesta k adresáři - např. $cesta="./" - ten samy adresar nebo $cesta="./fotky/" adresář fotky // $soubor - název souboru, např. $soubor="fotka22.jpg" // $pripona - pripona souboru včetně tečky, např. $pripona=".jpg" // $velikost - max šířka na kterou se má obrázek minimalizovat function minimalizace_obrazku($cesta, $soubor, $pripona, $velikost){ switch ($pripona) { case ".jpg": case ".jpeg": $handle = imagecreatefromjpeg($cesta.$soubor); break; case ".png": $handle = imagecreatefrompng($cesta.$soubor); break; case ".gif": $handle = imagecreatefromgif($cesta.$soubor); break; default: return false; break; } copy($cesta.$soubor,$cesta."mini_".$soubor); // nakopiruje se soubor do ktereho se potom zapise obrazek, jinak imagejpeg() hodi chybu $x=imagesx($handle); $y=imagesy($handle); $max = $x; // sirka kdybych to nechal tento kod nechal zobrazit, tak zadana velikost v pixelech $min = $y; // vyska bude vzdy pro tu vetsi stranu, takhle jsem zarucil ze to je pro sirku if($velikost>$x-1 AND $velikost>$y-1) return true; // neni co zmensovat, nahled se pouze zkopiroval $size_in_pixel = $velikost; // urci maximalni sirku $rate = $max/$size_in_pixel; $final_x = $x/$rate; $final_y = $y/$rate; if($final_x > $x) { $final_x = $x; $final_y = $y; } $final_x = ceil($final_x); $final_y = ceil($final_y); $nahled = imagecreatetruecolor($final_x,$final_y); // vytvoreni nahledu imagecopyresampled($nahled, $handle, 0, 0, 0, 0,$final_x, $final_y, $x, $y); switch ($pripona) { case ".jpg": case ".jpeg": imagejpeg($nahled,$cesta."mini_".$soubor,90); break; case ".png": imagepng($nahled,$cesta."mini_".$soubor); break; case ".gif": imagegif($nahled,$cesta."mini_".$soubor); break; default: return false; break; } //The number is the quality of the result picture //imagejpeg($black_picture,'', '100'); imagedestroy($handle); imagedestroy($nahled); return true; } ?>